IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

5 cosas que debes saber de Andrea Meza, Miss Universo 69na. edición

01:29

Andrea Meza, Miss México, se coronó como Miss Universo 69na. edición. Descubre aquí cinco cosas que tal vez no sabías sobre la bella mexicana.