IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Exatlón Estados Unidos 2: Dennhi Callu vence a Karely López en impactante duelo (VIDEO)

01:28

Una batalla campal entre mexicanas se llevó a cabo en la pista de Exatlón, donde Dennhi Callu logró superar de forma contundente a Karely López.