IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Exatlón EEUU 4: Fernando Lozada siente que recuperó ritmo competitivo

02:20

Fernando Lozada comenta que por fin siente que ya recuperó ritmo de competencia luego de regresar a Exatlón Estados Unidos cuarta temporada.