IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Un adorno navideño casi lo mata de un susto

00:31

Un muñeco logró espantar a un veterano de guerra residente en este barrio de Austin