IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Acusan a policías por proteger a red de prostitución

00:32

Siete policías hispanos de El Bronx están presuntamente vinculados con este bochornoso hecho