IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Ceremonia completa: Toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México

01:24:58

Toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México