IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Patrulla fronteriza niega maltratos a menores en centros de detención

00:27

La patrulla precisó en comunicado que investiga a fondo este tipo de conducta en caso de detectada